Szansa przed młodzieżą z Knurowa

W poniedziałek, 29 czerwca w gliwickim Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II podpisano porozumienie w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Szansa – aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej”.

W powyższym przedsięwzięciu udział wezmą jednostki samorządów terytorialnych (na zasadzie patronatu) oraz ośrodki kuratorskie, działające przy sądach rejonowych w Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Wodzisławiu Śląskim oraz Jastrzębiu Zdrój. Jedną z gmin biorących udział w projekcie jest Knurów, na terenie którego znajduje się ośrodek kuratorski przy ul. Kosmonautów 1a, działający nieprzerwanie od 1974 roku. Dzięki podpisanemu porozumieniu konsorcjum projektu na czele z Urzędem Miasta w Wodzisławiu Śląskim – jako liderem, przystąpi do: napisania i złożenia wniosku aplikacyjnego w celu uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Szansa” bazuje na doświadczeniach podobnego projektu, realizowanego z powodzeniem w okręgu lubelskim. Jego celem jest przygotowanie młodzieży trudnej do pełnienia ról życiowych poprzez oddziaływanie wychowawczo-resocjalizacyjne, połączone z programem aktywizacji zawodowej, umożliwiającym znalezienie się na rynku pracy w warunkach gospodarki rynkowej. Przewidywany termin realizacji to lata 2010-2011.

new
Źródło: UM Knurów