Plan restrukturyzacji Kompanii Węglowej został ostatecznie zatwierdzony

Plan restrukturyzacji Kompanii Węglowej został ostatecznie zatwierdzony
Kopalnia Knurów-Szczygłowice: Ruch KnurówFoto: Archiwum UM Knurów

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej, do którego doszło 28 lutego, ostatecznie zatwierdzono program restrukturyzacji spółki na lata 2014-2020 oraz plan techniczno-ekonomiczny na rok 2014.

Podczas poprzedniego posiedzenia Rada Nadzorcza spółki nie rozpatrzyła przygotowanego przez zarząd planu restrukturyzacji, co pozwoliło na przeprowadzenie dodatkowych rozmów ze związkami zawodowymi. Ostatecznie zawarto porozumienie, które pozwoliło uniknąć zwolnienia 884 pracowników administracji. W zamian przez trzy lata nie otrzymają oni czternastej pensji. Pozostałym pracownikom przedłużono gwarancje pracy do 2020 roku. Nie będzie także łączenia kopalń. Pojawiła się za to zgoda, na korekty w umowach o pracę, pozwalające na zmianę miejsca wykonywania pracy. Wcześniej ma być to jednak konsultowane ze stroną związkową.

Zmniejszono również o jedną tonę ilość bezpłatnego węgla przysługującego emerytom, rencistom i wszystkim innym uprawnionym. Nowi pracownicy, nie dostaną już takich przywilejów po przejściu na emeryturę. Nie będzie również likwidacji Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych oraz sprzedaży Konsorcjum Ochrony Kopalń i Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych.

Co w tej sytuacji ze sprzedażą kopalni Knurów-Szczygłowice? Tu plany się nie zmieniły, planowana transakcja nadal jest aktualna, a jej finalizacja może nastąpić do połowy roku. Kompania Węglowa prowadzi negocjacje w tej sprawie z Jastrzębską Spółką Węglową.

Warto również podkreślić, że zdecydowano o rozpisaniu konkursu który wyłoni nowy zarząd Kompanii Węglowej. Ogłoszenie w tej sprawie ma pojawić się na początku marca. Jednym z kandydatów na prezesa KW jest zdymisjonowany wojewoda Zygmunt Łukaszczyk.

R.

Komentarze

  1. kod z obrazka

    Zmniejszono również o jedną tonę ilość bezpłatnego węgla przysługującego emerytom, rencistom i wszystkim innym uprawnionym.

    Dokładnie jest tak: w tym roku zabrano ekwiwalent za jedną tonę węgla, w przyszłym kroku mają zabrać ekwiwalent za drugą tonę a w 2016 roku już węgla dla emerytów i rencistów nie będzie.

  2. zamknąc KWKKNURÓW i problem rozwiązany. Poco nam zabytkowa kopalnia.

  3. Tylko w dzikim kraju nieudolność w działaniu karana jest „zsyłką” na wyższe stanowisko za wyższą kasę. Nie ważne kompetencje ale zasada BMW – bierny, mierny ale wierny.

  4. No i proszę – od jednego żłoba Go odgonili, do drugiego się pcha! Tacy nigdy nie zginą!!!!!!!!