50. sesja Rady Powiatu Gliwickiego

26 sierpnia odbyła się 50. w tej kadencji sesja Rady Powiatu Gliwickiego. Jej program był wyjątkowo bogaty. Podczas sesji wręczone zostały najwyższe powiatowe nagrody – Bene Meritus, a inne wysokie odznaczenie odebrała też Krystyna Szumilas, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Gościli na niej również radni z zaprzyjaźnionego Powiatu Mittelsachsen w Niemczech, któremu Rada Powiatu Gliwickiego podziękowała za pomoc, okazaną powodzianom z naszego terenu.

W pierwszej części sesji przedstawione zostały informacje dotyczące przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze br. przez: ZOZ w Knurowie, spółkę Szpital w Knurowie, Szpital Powiatowy w Pyskowicach oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną. Przekazano im także informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za ten okres. Pod głosowanie radnych trafiło 8 uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Promocji Zdrowia na lata 2010-2015. Z innych ważniejszych warto wymienić m.in. uchwałę w sprawie poparcia Apelu Rady Powiatu Dzierżoniowskiego dotyczącego opodatkowania podatkiem VAT ze stawką 0 % wszystkich darowizn rzeczowych przekazywanych przez przedsiębiorców powodzianom.

Symboliczny charakter miała uchwała w sprawie wyrażenia uznania dla współpracy i przyjaźni pomiędzy Powiatem Mittelsachsen i Powiatem Gliwickim. Wzmocniona ona została dodatkowym akcentem – posadzeniem przy starostwie przez starostów Volkera Uhliga i Michała Nieszporka oraz przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego Tadeusza Mamoka sosny taborskiej, stanowiącej symbol przyjaźni polsko-niemieckiej. Powiat Gliwicki od 2001 r. lat blisko współpracuje z Powiatem Mittelsachsen. Niemcy okazali naszym mieszkańcom wielką pomoc w czasie niedawnej powodzi – zebrali 30 tys. euro, które przeznaczone zostały na zakup sprzętu AGD, mebli, środków czystości i inne potrzeby powodzian, wcześniej zaś poprzez Niemiecki Czerwony Krzyż umożliwili użyczenie im 30 urządzeń do osuszania domów. Sadzonka posadzonej sosny wyrosła z nasienia, poświęconego przez papieża Benedykta XVI. Starosta gliwicki w dowód wdzięczności za okazaną pomoc wręczył staroście Powiatu Mittelsachsen wykonaną w drewnie płaskorzeźbę z herbami obu powiatów oraz słowami Arystotelesa: Przyjaciel to jedna dusza w dwóch ciałach.

Nagrody Bene Meritus odebrali podczas sesji ks. Gerard Kusz – biskup pomocniczy Diecezji Gliwickiej, Władysław Macowicz – historyk z Pyskowic i propagator przeszłości Ziemi Gliwickiej oraz w imieniu Stowarzyszenia Calvi Cantores – Męskiego Zespołu Wokalnego Calvi Cantores z Knurowa, jego prezes Adam Bazylewicz. Natomiast Krystyna Szumilas odebrała Złoty Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego”, przyznany przez Polski Związek Łowiecki Okręgową Radę Łowiecką w Katowicach. Jak podkreślił podczas jego wręczania Tadeusz Mamok, jest to wyraz uznania za popieranie przez K. Szumilas idei łowiectwa w społeczeństwie oraz troskę o środowisko naturalne.

Druga część sesji miała charakter wyjazdowy, odbyła się w szkółce leśnej w Rachowicach, prowadzonej przez Nadleśnictwo Rudziniec. Jej tematem były zagadnienia związane z lasami na terenie powiatu gliwickiego – m.in. ich rolą w rozwoju regionu w aspekcie członkowstwa w Unii Europejskiej oraz znaczeniem dla mieszkańców.

new
Źródło: Starostwo Powiatowe w Gliwicach