Wyprzedaż garażowa

Wyprzedaż garażowa

26 czerwca na placu Krakowskim odbędzie się wyprzedaż garażowa. Już wkrótce zmianie ulegną stawki dla tego typu wyprzedaży ‒ radni podjęli decyzję o obniżeniu opłat. Decyzja wejdzie w życie 8 lipca.

Uchwała podjęta przez Radę Miasta Gliwice 16 czerwca wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, czyli 8 lipca. Wyprzedaż garażowa 26 czerwca będzie odbywać się wedle obowiązujących stawek, ale podczas następnych ‒ 21 sierpnia i 18 września ‒ obwiązywać już będzie obniżona stawka: 1 zł. Opłata będzie mieć wymiar symboliczny z uwagi na niekomercyjny charakter tego typu imprez, jak i samej sprzedaży. Zmiana została wprowadzona na wniosek rad osiedli.

Redakcja