Święto Policji

Święto Policji
Foto: Policja

Prawie sto lat temu dokładnie 24 lipca 1919 roku utworzona została Policja Państwowa. Co roku z tej okazji obchodzone jest Święto Policji. Tegoroczne uroczystości w garnizonie śląskim odbyły się 19 lipca w Gliwicach i połączone zostały z nadaniem Sztandaru gliwickiej komendzie.

Po mszy o godzinie 12.00  w katedrze pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła, policyjny Pododdział Honorowy Policji z pocztami sztandarowymi jednostek, przy akompaniamencie Orkiestry KWP w Katowicach, przemaszerował na Plac Krakowski, gdzie odbył się apel. Dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji nadinsp. dr. Jarosławowi Szymczykowi, który przeprowadził przegląd oddziałów.
Po uroczystym nadaniu sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach, odbyło się wręczenie Medali za Długoletnią Służbę i za Zasługi dla Policji oraz aktów nominacyjnych na wyższe stopnie policyjne.

W obchodach policyjnego święta uczestniczyły władze wojewódzkie i samorządowe z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem i Prezydentem Gliwic Zygmuntem Frankiewiczem na czele, przedstawiciele służb i instytucji na co dzień współpracujących z policją oraz sami obecni i byli policjanci wraz z rodzinami.

Oficjalna część obchodów tegorocznego Święta Policji zakończyła się uroczystą defiladą i pokazem musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry KWP w Katowicach.

35-360817_m

35-360823_m

Redakcja.