Nowy rok akademicki knurowskiego UTW

6 października w knurowskim kinie zorganizowano uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Knurowie. Indeksy odebrało 13 nowych studentów.

UTW działa przy Towarzystwie Miłośników Knurowa. Jego kierownikiem jest Ewa Jurczyga, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Gliwickiego. Słuchacze płacą czesne w wysokości 25 zł za semestr. W ramach opłaty korzystają nie tylko z wykładów, ale również innych form zajęć, takich jak gimnastyka, pływanie, zajęcia plastyczne, komputerowe czy z języków obcych.

– Do Uniwersytetu wciągnęła mnie koleżanka – mówi 70-cioletnia Barbara Kossak z Knurowa, świeżo upieczona studentka. – Już się cieszę i czekam na spotkanie z nowymi ludźmi, na udział w zajęciach z pływania czy gimnastyki. Nastawiam się również na działalność w grupie wolontariuszy. Zawsze byłam osobą aktywną i działałam społecznie.

Po wręczeniu indeksów studenci zostali zapoznali z nowościami programowymi. W tym roku UTW przygotował m.in. nową sekcję regionalną. Z kolei wychodząc naprzeciw mieszkańcom Knurowa, odbywać się będą wykłady otwarte. Następnie wykład inauguracyjny wygłosiła dr Patrycja Stawiarska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nt. „Wsparcie społeczne, czyli jak relacje i więzi z innymi ludźmi wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie”.

Osoby zainteresowane dołączeniem do grona studentów mogą się zapisać w biurze, które znajduje się w Miejskim Gimnazjum nr 2, we wtorki i środy w godz. 10.00-11.00 oraz w czwartki w godzinach 16.00-17.00. Szczegóły można znaleźć również na stronie internetowej www.utw.knurow.net. UTW działa pod patronatem Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W gronie studentów jest m.in. Michał Nieszporek, starosta gliwicki, który zapisał się już w pierwszym roku działalności UTW i towarzyszył swym kolegom podczas środowej uroczystości.

new
Źródło: Starostwo Powiatowe w Gliwicach