Postępy w pracach budowlanych przy nowym skateparku

Postępy w pracach  budowlanych przy  nowym skateparku
fot. prace budowlane przy nowym skateparku Foto: źródło UM Knurów

Gmina Knurów obecnie jest na etapie realizacji rekonstrukcji terenu zielonego pomiędzy ul. Klasztorną i ul. 1 Maja.

W ramach wspomnianego zadania przewidziano:

1. wymianę nawierzchni istniejącego chodnika na nową z kostki brukowej wraz z podbudową,
2. wykonanie alejki o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową,
3. budowę placu sportowego o nawierzchni bezpiecznej wraz z zestawem do ćwiczeń kalistenicznych (z wykorzystaniem własnej masy ciała) – poniżej wizualizacja zestawu.
4. wykonanie skateparku betonowo – monolitycznego z następującymi przeszkodami: Bank Ramp, Poręcz prosta, Grindbox, Poręcz „C” rail, Quarter Pipe, Funbox,
5. budowę nowego oświetlenia terenu.

Dokumentację pod wyżej wymienioną inwestycję Gmina zleciła w ubiegłym roku, natomiast prace wykonawcze rozpoczęły się na początku lipca 2016 r. Planowany termin oddania do użytku przewidziano na październik br., nowy skatepark zastąpi poprzedni z ul. Ogana. Wartość inwestycji wynosi 950.000,00 zł brutto.

Wizualizacja zestawu do ćwiczeń kalistenicznych

Wizualizacja zestawu do ćwiczeń kalistenicznych.

Redakcja.