Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi
Foto: miastoKnurów.pl

Urząd Miasta Knurów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Knurów do zapoznania się z projektem:  – Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016 – 2023.


W dniu 23 listopada 2016 roku o godz. 15.00 w sali budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7, odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów w przedmiocie w/w projektu. W trakcie konsultacji można zgłaszać opinie i uwagi do w/w projektu.
Treść „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016 – 2023” dostępna jest na stronie Urzędu Miasta www.knurow.pl w zakładce Rewitalizacja lub w siedzibie Urzędu przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w pokoju nr 07.

Dodatkowo odbędzie się szkolenie dotyczące nowych druków ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym z uwzględnieniem Rozporządzenia MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Źródło: www.knurow.pl


Komentarze

  1. Co z tego, ze zorganizuja konsultacje społeczne i pozwola wypowiedziec sie mieszkancom jak urząd i tak zrobi wszystko po swojemu.

  2. Jak poinformowali o pikiecie przed UM dot. polityki w mieście to teraz władcy chcą się spotkać i konsultować :-)