Oddział Miejski Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie ostrzega

Oddział Miejski Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie ostrzega

Oddział Miejski Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie informują o zagrożeniach jakie mogą zaistnieć w trakcie ferii zimowych oraz sposobach radzenia sobie w ich obliczu.

Zbliżają się ferie zimowe. Pamiętajmy, iż przebywanie na lodzie niesie za sobą niebezpieczeństwo utonięcia. Należy pamiętać, iż prawie zawsze nieprzyjemne i niebezpieczne niespodzianki spotykamy w takich miejscach jak: ujścia rzek, kanałów, cieków wodnych, ujęcia wody, mosty, śluzy, stawy, pomosty oraz w miejscach, gdzie występują rysy i pęknięcia lodu.

Niebezpieczeństwo załamania się lodu nasila się w czasie odwilży, a o zbyt cienkiej tafli lodu zwiastuje trzeszczenie lodu. Unikaj zamarzniętych zbiorników wodnych, zalewisk czy stawów, nie wchodź niepotrzebnie na lód, a unikniesz nieszczęśliwego wypadku, który może

doprowadzić w konsekwencji do utraty zdrowia, kalectwa lub utonięcia

Zasady bezpiecznego zachowania na lodzie:

– Unikaj miejscowego przeciążenia lodu – zbyt duża liczba osób na tafli lodowej

– Pamiętaj o zmianach warunków atmosferycznych (odwilż, skoki temperatury, opady)

– Przed wejściem na zamarznięty zbiornik wodny upewnij się o grubości lodu

-Przebywając na lodzie nie trzymaj rąk w kieszeniach

– Po usłyszeniu sygnału trzeszczenia lodu natychmiast zawróć, połóż się na lodzie i odczołgaj się w stronę brzegu lub stabilnej tafli lodu

Zapamiętaj:

– Najniebezpieczniejszy okres przebywania na lodzie na zbiornikach wodnych to zimowe roztopy i odwilż oraz okres wczesnej wiosny

– W razie zarwania się lodu staraj się zmniejszyć nacisk punktowy na lód, aż do położenia się na nim włącznie i rozłożeniu ciężaru ciała na większą powierzchnię

– Jeżeli zauważysz kogoś na niebezpiecznym lodzie, zwróć mu uwagę, że przebywanie na tym lodzie jest bardzo niebezpieczne, nieodpowiedzialne i głupie

– W razie pęknięcia lodu i tonięcia osób nie wpadaj w panikę, lecz działaj rozważnie i zdecydowanie. Wezwij pomoc. Podaj osobie poszkodowanej jakiś długi przedmiot np. parasol, szalik, gałąź itp. aby pomóc jej się wydostać na brzeg lub mocniejszy lód.

– Po wydobyciu na brzeg osoby poszkodowanej okryj ją czymś ciepłym aby jej organizm nie wychłodził się.

Przypominamy, że miejscem do bezpiecznej jazdy na łyżwach w Knurowie jest  lodowisko MOSiR.

Redakcja.


Źródło: Oddział Miejski WOPR Knurów