W naszym rejonie wszczęto prawie 7 tys. dochodzeń i śledztw

W naszym rejonie wszczęto prawie 7 tys. dochodzeń i śledztw
Foto: Policja

W ubiegłym roku policjanci komisariatów oraz wydziałów KMP w Gliwicach wszczęli i przeprowadzili 6807 dochodzeń, czyli spraw dotyczących przestępstw. Rozróżniamy tu przestępczość typowo kryminalną, gospodarczą, narkotykową oraz przestępstwa w ruchu drogowym. Ogółem przestępczość, z roku na rok, spada. W 2016 nasi policjanci osiągnęli średnią wykrywalność na poziomie prawie 63 procent. To bardzo dobry wynik.

Przestępczość rozkłada się pomiędzy Gliwicami a powiatem w trwałej od lat proporcji. Ponad trzy czwarte zdarzeń przypada na Gliwice, jedna trzecia zdarzyła się w miastach i gminach powiatu. W obszarze przestępczości kryminalnej nasi policjanci odnotowali i przeprowadzili 5113 spraw, w których osiągnęli średni wynik wykrywalności prawie 57 procent. Było pięć zabójstw – sprawcy wszystkich zostali wykryci i przebywają za kratami. Odnotowano 115 rozbojów, w których osiągnięto wynik wykrycia na poziomie 72 procent. W obszarze kradzieży z włamaniem, czyli włamań do mieszkań, domów, sklepów, samochodów, szafek ubraniowych itp., zgłoszono 627 przypadków. W 35 procentach ustalono i rozliczono sprawców.

Z roku na rok spada liczba kradzieży (przestępstw bez pokonywania zabezpieczeń, zamków, kłódek itp.). W 2016 r. odnotowano ich 1330. Śledczy prowadzący w tym obszarze dochodzenia uzyskali ponad 40-procentowy poziom wykrywalności.

Pamiętajmy, że osiągnięte wyniki to efekt pracy prewencyjnej i dochodzeniowo-śledczej policji, ale również czujności, roztropności oraz aktywności mieszkańców naszego rejonu. W ubiegłym roku wzrosła liczba anonimowych powiadomień telefonicznych czy mailowych. Mieszkańcy coraz chętniej i liczniej informują nas o swoich spostrzeżeniach. Dzięki szybkim powiadomieniom zatrzymywano na tzw. gorącym uczynku sprawców pobić, włamań czy dewastacji mienia.

Gliwicka policja kontynuuje akcję „Nie reagujesz – akceptujesz!”, w ramach której każda osoba ma prawo powiadomić stróżów prawa o swoich podejrzeniach czy niepokojach, również anonimowo. Musimy mieć świadomość, że nie ma na świecie policji, która sama, bez zaangażowania społeczeństwa, jest w stanie zwalczać przestępczość na dobrym poziomie.


Źródło: Policja Gliwice