Które gimnazjum najlepsze?

Szóstoklasiści stanęli przed pierwszym ważnym wyborem w swoim życiu. Muszą wraz z rodzicami zdecydować, które wybrać gimnazjum, czy kierować się bliskością szkoły, jej ofertą nauczania czy renomą. Uruchomiliśmy ankietę, w której do dziś możecie pomóc im podjąć decyzję.

Szóstoklasiści na dniach muszą dostarczyć do swojego przyszłego gimnazju, dokumenty. To okres napięty, bo kończy się rok szkolny, wystawiane są ostatnie oceny, ledwo uczniowie szóstych klas pisali egzamin, a teraz muszą wybrać gdzie chcą pójść kontynuować swoją edukacyjną ścieżką.

Właśnie, dokąd? Aby ułatwić wybór niezdecydowanym, aby pomóc tym, którzy nie skorzystali z Dni Otwartych szkół, a może byl je odwiedzić, a nadal się wahają, zrobiliśmy krótką listę knurowskich gimnazjów. Ostateczną ocenę pozostawiamy jednak Wam w drodze ankiety.

W naszym mieście działają cztery gimnazja. Są to:

  • Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II,
  • Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja
  • Miejskie Gimnazjum nr 3
  • Miejskie Gimnazjum nr 4

„Jedynka” mieści się przy ulicy ks. Koziełka 7. Szkoła automatycznie przyjmie absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, pozostali mogą stać się gimnazjalistami MG nr 1, w przypadku gdy pozostaną wolne miejsca, a jednocześnie rodzice wyrażą prośbę o przyjęcie. I tu pierwszeństwo będzie miało rodzeństwo obecnych uczniów, dzieci samotnych matek oraz wychowankowie z osiągnięciami pozaszkolnymi i szkolnymi. Ważnym dokumentem dla zainteresowanych będzie kwestionariusz.

W roku szkolnym 2008/2009 wystartowały trzy klasy pierwsze. Uczniom przyświeca motto „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”. Poza lekcjami szkoła chwali się licznymi zajęciami poza godzinami nauki, są kółka i sekcje sportowe.

W razie dodatkowych pytań właściwym będzie kontakt telefoniczny pod numerem 032 235-27-54 lub mailowy – gimnus1@poczta.onet.pl. Strona gimnazjum znajduje się pod adresem gimnazjumjedynka.alfa-system.pl.

Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja z oddziałami integracyjnymi w Knurowie jest ulokowane przy ulicy Stefana Batorego 7. W szkole uczy się 495 uczniów. Szóstoklasistom „Dwójka” proponuje jedną z pięciu klas. W tym roku przygotowano profile: podstawowy, matematyczno-informatyczny, z rozszerzonym językiem angielskim, dziennikarski i klasę integracyjną. Przy większej liczbie chętnych decydujące będą oceny na świadectwie z podstawówki. Aby jednak znaleźć się w gronie kandydatów, najpierw należy wypełnić stodowne zgłoszenie, które jest umieszczone na nowej stronie internetowej szkoły.

MG nr 2 także prowadzi wiele kółek naukowych skierowanych do swoich uczniów, są to warsztaty przedmiotowe oraz sekcje wspólnych zainteresowań. Pochwalić „Dwójkę” można również za osiągnięcia w skali wojewódzkiej. Aktywnie działa też Gimnazjalna Rada Uczniowska. W razie dodatkowych pytań można przedzwonić do szkoły, gdzie zostaną przekazane niezbędne informacje dotyczące rekrutacji, numer 032 235-27-58.

Miejskie Gimnazjum nr 3 znajduje się przy alei Lipowej 12. Uczy się tu 435 młodych dziewczyn i chłopców. Pomaga im w tym, jak i w rozwijaniu pasji, 34 nauczycieli. Poza lekcjami uczniowie mają okazję realizować się artystycznie. Wysoki poziom zajęć związanych ze sztuką potwierdzają laury, które uczniowie „Trójki” zdobyli na festiwalach wojewódzkich. MG nr 3 nie odstaje także, jeśli przyszły uczeń chce korzystać z zajęć pozalekcyjnych. Dla zainteresowanych przygotowano całą gamę spotkań i warsztatów.

Uczniowie „Trójki” biorą także licznie udział w imprezach i konkursach. Sama szkoła działa zaś w Klubie Europejskim. Jak promuje się MG nr 3, jest to szkoła, która żyje współczesnymi problemami. O gimnazjum więcej informacji można uzyskać, korzystając ze strony internetowej mg3knurow.republika.pl lub kontaktując się telefonicznie z sekretariatem pod numerem 032 235-27-65.

Miejskie Gimnazjum nr 4 mieści się w Szczygłowicach przy ulicy Kilińskiego. Obecnie w szkole działają trzy klasy pierwsze. Lekcje prowadzi 22 pedagogów. W szkole uczy się trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego po trzy godziny tygodniowo. W szkole organizowanych jest wiele imprez, z których mogą korzystać uczniowie. Cyklicznie odbywają się „Dni Teatru” czy „Rajd Pierwszaka”, ten ostatni z myślą o najmłodszych uczniach. „Czwórka” prowadzi kółka pozalekcyjne, zarówno z pogranicza nauk humanistycznych, ścisłych, jak i sztuki. Dla najlepszych wychowanków rowadzone są dodatkowo nieodpłatne zajęcia w ramach przygotowania do konkursów przedmiotowych. MG nr 4 stawia też na tych, którzy potrzebują pomocy i zajęć wyrównawczych.

Ze szkołą najlepiej skontaktować się telefonicznie pod numerem 032 235-27-68. Informacji można także szukać na stronie internetowej mg4knurow.republika.pl.

Szóstoklasiści na wybór szkoły czasu mają coraz mniej, do 10 czerwca. Jaki wybór podejmą wraz z rodzicami muszą więc zdecydować możliwie szybko. Byście mogli pomóc przyszłym gimnazjalistom w wyborze uruchomiliśmy ankietę, w której możecie wybrać, która szkoła jest Waszym zdaniem najlepsza.

new